InstagramFacebook

KJERNESAKER

1 Bedre Psykisk helsetilbud til alle

Vi går i år til valg på å sikre et bedre psykisk helsetilbud for alle studenter ved Universitet i Bergen. Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHOT) 2022 viser en skremmende trend blant studenters psykiske helse, som ikke bare kan avfeies ved å vise til Covid- 19 og pandemiens sosiale konsevenser. SHOT- undersøkelsene før, og etter Covid 19, gir et tydelig svar: det går i feil retning. Sosialdemokratisk Liste mener derfor at det skal satses mer på lavterskeltilbud for alle, og at studenter med tyngre psykiske plager skal få den hjelpen de trenger. Sammen må få de midlene de trenger for å fortsette, utvikle og fornye sine tilbud, og Universitet i Bergen må begynne å ta psykisk helse blant studenter på alvor Konkret foreslår vi at Universitet i Bergen skal jobbe mer aktivt for at studenter som sliter skal få en mer personlig oppfølging, at studentene skal bli sett og hørt om sin situasjon, og at det blir satt av mer midler til lokale tiltak og prioriteringer innenfor psykisk helse blant egne studenter. 

2 Rimeligere katine 

Vår andre kjernesak er en rimeligere kantine for alle studenter ved Universitet i Bergen. Studenters økonomi blir dårligere, mens prisene i Sammens kantiner økes. Til sammenligning kan man lese at prisene blir satt ned ved Stortingets kantine. Dette mener Sosialdemokratisk Liste er ekstremt urettferdig i dagens situasjon. Sosialdemokratisk Liste vil jobbe for at Sammen innfører rimeligere frokost, lunsj, og middagstilbud for alle studenter ved Universitet i Bergen. 

3 pENSUM FOR ALLE

Vår tredje kjernesak er rimeligere pensum for alle studenter ved Universitet i Bergen. Sosialdemokratisk Liste mener at dagens ordning for salg av pensum er helt uholdbar, og at det kreves en fundamental reform. Sosialdemokratisk Liste mener at dagens avtale med Akademika ikke lenger kan fortsette. Vi vil derfor jobbe for en prøveordning der universitetet selv går inn for å drive bokhandel, med rimeligere, stabile priser.